سیاست بازگشت وجه

 
عمل به تعهدات در شرایطی با تضمین قوی همراه است که شرایط بازگشت وجه وجود داشته باشد.
طبق معمول یاداور می شویم که سایت استوری کاملا بر تعهدات خود پایبند بوده و در صورت بروز
هر گونه مشکل و تحت شرایط زیر، وجوه پرداختی را به شما برمیگردانیم.

شرایط بازگشت وجه به مشتری سایت استوری

  • تاخیر در تحویل و آماده سازی اولیه وبسایت؛ در این صورت و با درخواست مشتری، وجوه پرداختی صرف نظر از هزینه های ثبت دامنه و خرید هاست، به طور کامل بازگشت داده می شود.
  • وجود اختلاف بین موارد ظاهری و امکانات فنی توافق شده با آنچه تحویل شود؛ در این صورت وجه به صورت تمام و کمال برگشت داده خواهد شد.
  • نارضایتی مشتری از سطح پشتیبانی ارائه شده؛ در این صورت سایت استوری موظف به پرداخت غرامت به مشتری می باشد.
  • وجود اختلاف بیش از 10 درصد بین نتایج پیش بینی شده و آنچه به دست آمده. سایت استوری موظف به پرداخت غرامت خواهد بود.
  • تاخیر در ارائه خدمات، پشتیبانی و مشاوره به مشتری؛ سایت استوری غرامت پرداخت خواهد کرد.

لازم به ذکر است که اولویت در رفع مشکلات و اختلافات می باشد. در صورتی که تلاش های سایت استوری در راستای بهبود شرایط فوق، از نظر مشتری و با دلایل منطقی قابل قبول نباشد، سایت استوری طبق مفاد فوق، کل یا بخشی از وجه را بازگشت می دهد.
سایت استوری
سرویس طراحی سایت و سئو به کمپانی های Enterprise

عضویت در خبرنامه